Medlemsavtal

Detta avtal avser medlemskap på Have2have.se. Genom att du registrerar dig på have2have.se blir du medlem och godkänner följande medlemsavtal.

För att ingå avtal är det i Sverige obligatoriskt att vara 18 år eller äldre. Genom att godkänna detta avtal intygar medlemmen att hen är 18 år eller äldre.

Vi uppmanar dig att vara ytterst noga med att skydda dina uppgifter. Lämna inte ut dessa till någon.
Vid registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Du kan begära att vi tar bort alla dina uppgifter och därmed radera ditt medlemskap.

Vårt kundregister är konfidentiellt och Have2have förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem.